Antecedentes Penales nisqa qillqaymanta

Esta página también está Disponible en Español

Kay qillqayqa huq runap imayna kasqanmantan willakun, huchachakusqanmanta qillqachisqachus kachkan icha manachus, chayqa kanmanmi tukuy imakunapipas huchachakusqanmanta.

Certificado de Antecedentes Penales nisqaqa huk qillqaymi, chayqa instituciones públicas hinallataq privadas nisqakunapi imatapas ruranapaq chaninniyuqmi, chaytaqmi kayhina kanman, huk musuq llamk’anaman yaykunapaq, utaq ch’usanapaq visa nisqata mañakunanchispaqpas.

Kay Certificado Antecedentes Penales qillqayqa isqun chunka (90) p’unchawpaq chaninllayuqmi

Imakunatan hunt’anayki

  • DNI chaninchasqa kanan, pasaporte utaq carné de extranjería nisqapas.
  • Maypachachus chay qillqayta qampa sutiykipi wak runa mañakunqa chayqa, rantiykipi mañakunanpaq qillqaytan qhawaykuchinan.

Qallarinaykipaqqa kayta yachanayki:

Computadoraykimanta, tabletniykimanta utaq celularniykimanta mañakuyniykitaqa rurayta atiwaqmi. Kay certificado electrónico de Antecedentes Penales nisqaqa PDF, firma digital nisqawan kaqpas chay kikin Poder Judicial oficinapi hinallataq Banco de la Naciónpi hurqusqaykiwanqa kikillanmi.

S/ 52.80 haywanayki chay qillqay hurqunaykipaqqa. Tarjeta MasterCard, American Expres, Visa (crédito utaq débito nisqa) utaq wak tarjeta qullqi hurqunapaq chaywan qullqita haywayta atiwaqmi kay plataforma Págalo.pe nisqapi, Banco de la Nacionpa mayqan oficinanpipas, Agente Multired utaq Multired Virtual nisqakunapipas qullqi haywaytaqa atillawaqtaqmi, ichaqa qillqay mañakuyta manaraq qallarichkaqtiyki chay qullqi haywaytaqa ruranaki. Qam kikiykipuni bancoman rispa qullqita haywanki chayqa, chay qullqi haywasqaykimanta voucher nisqa qusqasqasuykita allinta waqaychay, chaypi código de pago nisqatan computadoranta mañasuptiyki churanayki.

Kayninta Certificado de antecedentes penales qillqayta mañakuy

Mañakusqayki imayna tarikusqan

Maypachachus qammanta willakuykunata llapanta hunt’arqunki chayqa, huk willakuymi allin hunt’asqaykimanta lluqsimunqa. Maypachachus mana ima huchaykipas kanqa chayqa, chay kikin pachapin qillqayqata hurquyta atinki.

Hinallataqmi correo electrónico ukhunta huk enlace nisqata apachimusunkiku qillqay hurqunaykipaq, maypachachus Poder Judicialpi hunt’a sutiyki huq huchachasqa sutikunawan kaqlla kanqa chayqa "Trámite observado" nisqa willakuymi rihurinqa, hina kaptinqa iskaychunka (20) tullmikama suyanayki, chay qhipaman, correo electrónico ukhunta huchachasqachus icha manachus kanki chayta willamusunkiku.

Certificado nisqata qampaq hurquy

Mana huchayuq kanki hinaqa, correo electrónico ukhunta willakuy chayamusunki certificado de antecedentes penales chayta uraykuchinaykipaq chaninchasqa kasqaykita. maypachachus mañakusqayki mana chaninchasqa kan ima huchayuq kasqayki rayku chayqa mañakusqayki oficinaman qampa DNI nisqata aparikuspa rinayki. Chay qhipamantaq, kay "Acceder a Trámite Realizado" nisqapi certificadoykita urquyta atiwaqñan.

Modalidad: Presencial

Kimsa ruraypi hurquy

1. Hurqunaykipaq qullqita hayway

Qillqay mañakusqaykimantaqa S/ 52.80 haywanayki, chaytaqa haywawaqmi:

  • Págalo.pe: kay ukhunta utaq tarjeta de crédito hinallataq debito (visa, MasterCard utaq American Express) nisqakunawan internitninta www.pagalo.pe nisqanta yaykuspayki qullqita haywawaq.
  • Banco de la Nación: Banco de la Naciónman utaq agente multired nisqaman rispa hayk’a kasqan qullqita hayway.

Wakin Banco de la Naciónmanta agenciakunapiqa kanmi sistema de emisión de Certificado de Antecedentes Penales nisqa, kaykunamanta mayqinpipas kachkanki chayqa, qullqi haywasqayki pachapi qiilqay mañakuyta atiwaqmi. Chay Banco de la Nación oficinamanta mañakunki qillqayta chayqa, S/ 10.00 yapanayki, chay mañakusqayki lluqsimunanpaq.

2. Certificado nisqata mañakuy

Mayqan kaq Oficinas del Poder Judicial utaq mayqan MAC Lima Norte, MAC Callao, MAC Ventanilla, MAC Lima Este y MAC Piura, sutichasqakunamanpas DNI, pasaporte utaq carnet de extranjería, qullqi haywasqaykimanta voucher nisqa qusqasqasuykita aparikuspa riy. maypachachus sutiykipi wak runa mañakuyta ruranqa chayqa, chayta rurananpaqqa qillqatapas apananmi kanqa. Kay centro MAC sutichasqata rispaqa DNI nisqallawanmi chay certificado de antecedentes penales nisqataqa mañakuwaq.

3. Certificadoykita chaskiy

Chay certificado de antecedentes sutichasqaqa kaq pachallapin hurqunaykipaq kanqa.

Ichaqa, maypachachus kanqa Poder Judicial ukhupi iskay utaq kimsa sutikuna sutiykiman rikch’akun chayqa (homónimos) hina kaqtinqa, iskay chunka utaq kimsa chunka tuyninpi suyachisunkiku. Chay tuymikunap qhipamanqa certificadoykitaqa aypachipusunkikun.

Chaninniyuq

Maypachachus centro MAC chaypi mañakurqanki, hinaspa sutikuna sutiykiman rikch’akun chayqa, certificadoyki qupusunaykikupaqqa iskay chunka utaq kimsa chunka tuynintan suyanki, chayhina kananpaqqa mañakuyniykitaqa ruranayki lunesmanta viernes p’unchawkama ichaqa 4:30 pachakamalla, ichachus chay pacha qhipata mañakunki chayqa, certificado mañakusqaykiqa paqarisnintinpaqñan lluqsimunqa. Kay Centro MAC wasipiqa Perú suyumanta runakunallapaqmi certificado de antecedentes penales nisqataqa qukunqa.