Contraloriapa qapaq kamachisqan notificacionkunaman yaykuy

Esta página también está Disponible en Español

Contraloría General de la República qispichisqan “edicto” kamachiyninkunata riqsiykuy, Auditoría de cumplimiento ruwachinapaq mana notificasqa kaq runakunata.

Kaykunam riqsichisqa kan Diario Oficial willakuykunapi, regional utaq local willakuykunapi, ichapas runapa DNIninpi maypi tiyasqan mana kaptin utaq mana tariptinku.