Resolución N° Resolución Nº00298-2016-SUCAMEC-SN

1 de abril de 2016

AUTORIZA A PROCURADOR PUBLICO MININTER A INTERPONER DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA