Β‘Feliz DΓ­a del Pescador!

Nota Informativa
cπ—ˆπ—†π—ˆ π—π—ˆπ–½π—ˆπ—Œ π—…π—ˆπ—Œ π–Ίπ—‡Μƒπ—ˆπ—Œ, 𝖾𝗅 𝟀𝟫 𝖽𝖾 π—ƒπ—Žπ—‡π—‚π—ˆ π—Œπ–Ύ π–Όπ—ˆπ—‡π—†π–Ύπ—†π—ˆπ—‹π–Ί 𝗅𝖺 π–Ώπ–Ύπ—Œπ—π—‚π—π—‚π–½π–Ίπ–½ π—‹π–Ύπ—…π—‚π—€π—‚π—ˆπ—Œπ–Ί 𝖾𝗇 π—π—ˆπ—‡π—ˆπ—‹ 𝖺 𝖲𝖺𝗇 π–―π–Ύπ–½π—‹π—ˆ 𝗒 𝖲𝖺𝗇 π–―π–Ίπ–»π—…π—ˆ.

29 de junio de 2022 - 9:42 p. m.

π–’π—ˆπ—†π—ˆ π—π—ˆπ–½π—ˆπ—Œ π—…π—ˆπ—Œ π–Ίπ—‡Μƒπ—ˆπ—Œ, 𝖾𝗅 𝟀𝟫 𝖽𝖾 π—ƒπ—Žπ—‡π—‚π—ˆ π—Œπ–Ύ π–Όπ—ˆπ—‡π—†π–Ύπ—†π—ˆπ—‹π–Ί 𝗅𝖺 π–Ώπ–Ύπ—Œπ—π—‚π—π—‚π–½π–Ίπ–½ π—‹π–Ύπ—…π—‚π—€π—‚π—ˆπ—Œπ–Ί 𝖾𝗇 π—π—ˆπ—‡π—ˆπ—‹ 𝖺 𝖲𝖺𝗇 π–―π–Ύπ–½π—‹π—ˆ 𝗒 𝖲𝖺𝗇 π–―π–Ίπ–»π—…π—ˆ.Β 
𝖣𝖾𝗅 π—†π—‚π—Œπ—†π—ˆ π—†π—ˆπ–½π—ˆ, π–Όπ—ˆπ—†π—ˆ 𝗒𝖺 π–Ύπ—Œ π–Όπ—ˆπ—Œπ—π—Žπ—†π–»π—‹π–Ύ 𝖾𝗇 π—π—ˆπ–½π—ˆ 𝖾𝗅 π—…π—‚π—π—ˆπ—‹π–Ίπ—… π—‰π–Ύπ—‹π—Žπ–Ίπ—‡π—ˆ, π—Œπ–Ύ 𝖼𝖾𝗅𝖾𝖻𝗋𝖺 𝖾𝗅 𝖣𝗂́𝖺 𝖽𝖾𝗅 π–―π–Ύπ—Œπ–Όπ–Ίπ–½π—ˆπ—‹.
π–°π—Žπ–Ύπ—‹π–Ύπ—†π—ˆπ—Œ 𝖽𝖺𝗋𝗅𝖾 π—Žπ—‡ π–Ίπ—€π—‹π–Ίπ–½π–Ύπ–Όπ—‚π—†π—‚π–Ύπ—‡π—π—ˆ π–Ύπ—Œπ—‰π–Ύπ–Όπ—‚π–Ίπ—… 𝖺 π—…π—ˆπ—Œ π—π—ˆπ—†π–»π—‹π–Ύπ—Œ 𝗒 π—†π—Žπ—ƒπ–Ύπ—‹π–Ύπ—Œ π—Šπ—Žπ–Ύ π–Όπ—ˆπ—‡π—π—‹π—‚π–»π—Žπ—’π–Ύπ—‡ 𝖾𝗇 𝗅𝗅𝖾𝗏𝖺𝗋 π—…π—ˆπ—Œ π—‹π–Ύπ–Όπ—Žπ—‹π—Œπ—ˆπ—Œ π—π—‚π–½π—‹π—ˆπ–»π—‚π—ˆπ—…π—ˆΜπ—€π—‚π–Όπ—ˆπ—Œ 𝖺 π—…π–Ίπ—Œ π—†π–Ύπ—Œπ–Ίπ—Œ 𝖽𝖾 π—…π–Ίπ—Œ π–Ώπ–Ίπ—†π—‚π—…π—‚π–Ίπ—Œ 𝖽𝖾 π—‡π—Žπ–Ύπ—Œπ—π—‹π—ˆ π–½π—‚π—Œπ—π—‹π—‚π—π—ˆ 𝗒 𝗍𝖺𝗆𝖻𝗂𝖾́𝗇 𝖽𝖾 π—‡π—Žπ–Ύπ—Œπ—π—‹π—ˆ π—Šπ—Žπ–Ύπ—‹π—‚π–½π—ˆ π–―π–Ύπ—‹π—ŽΜ, π—Œπ—Ž 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 π–Ύπ—Œ 𝖼𝗅𝖺𝗏𝖾 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝗅𝖺 π–Ύπ–Όπ—ˆπ—‡π—ˆπ—†π—‚Μπ–Ί 𝖽𝖾𝗅 π—‰π–Ίπ—‚Μπ—Œ.
π–«π—ˆπ—Œ π—‰π–Ύπ—Œπ–Όπ–Ίπ–½π—ˆπ—‹π–Ύπ—Œ 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗓𝖺𝗇 π—Žπ—‡π–Ί π—…π–Ίπ–»π—ˆπ—‹ π—†π—Žπ—’ π—Œπ–Ίπ–Όπ—‹π—‚π–Ώπ—‚π–Όπ–Ίπ–½π–Ί, π–½π—ˆπ—‡π–½π–Ύ π—…π—ˆπ—Œ 𝗍𝖺𝗆𝖻𝗂𝖾́𝗇 π—…π—…π–Ίπ—†π–Ίπ–½π—ˆπ—Œ `π—π—ˆπ—†π–»π—‹π–Ύπ—Œ 𝖽𝖾 𝗆𝖺𝗋` π—†π—Žπ–Όπ—π–Ίπ—Œ π—π–Ύπ–Όπ–Ύπ—Œ π—Œπ–Ύ 𝖺𝗅𝖾𝗃𝖺𝗇 𝖽𝖾 π—Œπ—Žπ—Œ π–Ώπ–Ίπ—†π—‚π—…π—‚π–Ίπ—Œ π—‰π—ˆπ—‹ π–½π—‚Μπ–Ίπ—Œ, π—Œπ–Ύπ—†π–Ίπ—‡π–Ίπ—Œ 𝖾 π—‚π—‡π–Όπ—…π—Žπ—Œπ—ˆ π—†π–Ύπ—Œπ–Ύπ—Œ π–»π—Žπ—Œπ–Όπ–Ίπ—‡π–½π—ˆ 𝗅𝗅𝖾𝗏𝖺𝗋 π—Žπ—‡ π—Œπ—Žπ—Œπ—π–Ύπ—‡π—π—ˆ 𝗉𝖺𝗋𝖺 π—Œπ—Ž π—π—ˆπ—€π–Ίπ—‹, π—‰π–Ίπ—Œπ–Ίπ—‡π–½π—ˆ π–Ώπ—‹π—‚Μπ—ˆ, π–Ίπ—‹π—‹π—‚π–Ύπ—Œπ—€π–Ίπ—‡π–½π—ˆ π—Œπ—Ž 𝗏𝗂𝖽𝖺 π–Όπ—ˆπ—‡ 𝖾𝗅 𝖼𝗅𝗂𝗆𝖺 𝖽𝖾𝗅 𝗆𝖺𝗋 𝗒 π–Ύπ—‘π—‰π—Žπ–Ύπ—Œπ—π—ˆπ—Œ 𝖺 π–½π—‚π–Ώπ–Ύπ—‹π–Ύπ—‡π—π–Ύπ—Œ π—‰π–Ύπ—…π—‚π—€π—‹π—ˆπ—Œ 𝖾𝗇 𝖾𝗅 π—ˆπ–Όπ–ΎΜπ–Ίπ—‡π—ˆ.
Β‘Feliz dΓ­a a todos los hombres del mar!
Fernando Ipanaque Mendoza
Alcalde del Distrito de La UniΓ³n