Política de Antisoborno

Archivo

9 de abril de 2019

Política de Antisoborno del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), aprobada con Resolución Ministerial N° 029-2019-MIDIS.

Documentos